Licencias Protocolo en caso de accidente en España

Protocol en cas d´accident en Espanya

D'acord amb el que es preveu en el Reial decret 849/1993 de 4 de juny de l'Assegurança Obligatòria d'Accidents Esportius totes les llicències de la Federació de Vela Comunitat Valenciana, compten amb la corresponent assegurança per a poder practicar l'esport de la Vela d'una forma segura i responsable.

A més, amb l'objectiu d'oferir un millor servei als federats, la Federació compta amb una Assegurança de Responsabilitat Civil. La garantia d'aquest segur s'estén i limita a les responsabilitats per danys produïts a Europa i en excés de l'assegurança obligatòria que haguera de tindre l'embarcació.