La FVCV dona suport i contribueix a l’estabilitat econòmica de la RFEV i al desenvolupament de la vela juvenil

La FVCV dona suport i contribueix a l’estabilitat econòmica de la RFEV i al desenvolupament de la vela juvenil

El dissabte passat, 23 de novembre, es va celebrar a Madrid l’Assemblea General Extraordinària de la Real Federació Espanyola de Vela (RFEV), comptant amb àmplia representació de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV), amb José Martínez com màxim exponent d’ella ja que, a més ser vicepresident de la RFEV, també ho és de la FVCV.

L’ens federatiu, dins del seu ordre del dia, hi havia diversos punts a tractar sent el més rellevant l’aprovació d’un pressupost global de 4.700.000 euros per a l’any 2020. La presidenta Julia Casanueva ha qualificat de molt bona la situació global de la actual  RFEV, destacant el gran esforç i implicació dels clubs i federacions territorials, sense els quals aquesta situació tan positiva en tots els aspectes no seria possible.

Entre els punts del dia destacava l’aprovació, previ informe d’auditoria i de la Comissió Delegada de Balanç i comptes anuals 2018, del pressupost econòmic 2020 i l’avanç de resultats 2019. A més d’uns altres com la modificació dels Estatuts, l’informe esportiu 2019 i el calendari de proves per a 2020, i el pla de comunicació cara a l’any pròxim.

Julia Casanueva va obrir l’acte amb un informe en el qual va destacar que “no ha sigut senzill, però la nostra estructura federativa s’està consolidant. No solament estem creixent, sinó que podem dir que tenim una estructura federativa perfectament professionalitzada i responsable, que treballa de complicitat amb els nostres esportistes, que és com ha de ser”.
Torn per a l’aspecte econòmic.

Va ser el vicepresident econòmic, Javier Sanz, qui va prendre la paraula després de la presentació de Casanueva. Per a començar, el vicepresident va presentar davant l’Assemblea General l’informe d’auditoria i de Comissió Delegada de Balanç i Comptes Anuals 2018 amb un benefici de 104.936,06 euros, enfront dels 53.379,81 de 2017 i un ràtio de fons de maniobra positiu de 95.668,60 euros.

Javier Sanz arrancava l’informe de gestió remarcant “un creixement important en els últims dos anys, amb més ingressos i, evidentment, amb més mitjans, alguna cosa que els esportistes agraeixen en resultar molt necessaris”.

En referència a les ajudes econòmiques, Sanz va destacar les elevades subvencions rebudes pel CSD, que ascendeixen a un 66% dels ingressos, seguit dels recursos propis que cobreixen un 30%.

A continuació, va ser el torn d’un molt ben rebut informe econòmic 2019 que ha presentat una projecció del resultat (a 31 de desembre de 2019) amb un benefici aproximat de 275.000 euros, i que mostra la sanejada salut de la Real Federació Espanyola de Vela després d’un profund pla de viabilitat econòmica establit en els últims anys.

Pablo Barrio, director general de la RFEV, tancava la valoració i anàlisi econòmica amb l’exercici 2020, presentant el pressupost com un projecte global que abasta les subvencions ordinàries i extraordinàries procedents dels drets audiovisuals del futbol, amb un resultat final de 41.000 euros, un resultat ajustat al Pla de Viabilitat del Consell Superior d’Esports.

Barrio recalcava l’existència de “un pressupost ambiciós per a 2020 que permetrà als nostres esportistes acudir a Tokio amb garanties”.

Modificació d’Estatuts

La modificació dels Estatuts de la RFEV contemplava la revisió dels següents punts, que van ser aprovats per quaranta-huit vots a favor i sis en contra:

  • Article 4.1: La Real Federació Espanyola de Vela tindrà el seu domicili social a Santander, CEAR Príncep Felip, c/ Gamazo s/n.
  • Article 15 bis: Tots els òrgans col·legiats de la RFEV podran prendre els seus acords en qualsevol lloc, constituïts ja siga en junta universal, ja siga en reunions presencials o telemàtiques, si bé amb caràcter general legals s’entendran adoptats en la seu de la pròpia RFEV situada a Santander. Prendran els seus acords per majoria d’assistents amb dret a vot i els seus respectius Presidents tindran vot diriment en cas d’empat.
  • Article 14 c), s’afigen els següents comités:

o          9) Comité de Competicions.

o          10) Comité de Vela Adaptada.

o          11) Comité de Preparació Olímpica.

o          12) Comité de Dona i Esport.

Vela de base i equip olímpic

En la introducció al bloc d’exposicions esportives, Joaquín González Devesa, vicepresident esportiu de la RFEV, va donar les gràcies públicament a Carlos Paz pel pla de tecnificació implementat i per la confiança dels clubs en les seues federacions, aplaudint el gran treball en equip realitzat. 

Rafael Serrano, tècnic de competicions i del Comité de Jutges, va presentar el calendari de regates i les modificacions en el reglament de competicions i creuers que van ser aprovades per l’assemblea.

En l’aspecte purament esportiu, el director de Preparació Olímpica, Santiago López-Vázquez, va fer èmfasi en la importància i la il·lusió amb l’es afronta l’any olímpic, analitzant els resultats esportius i la confirmació de quatre places olímpiques en vela (470 masculí i femení i RS:X masculí i femení) a més de les quals es posen en lliça en tot just uns dies per a les classes Nacra17, 49er I 49er FX a Nova Zelanda.

López-Vázquez va posar l’accent en la importància de “treballar junts, remant en la mateixa direcció i respectant els interessos individuals, perquè la vela és un esport de país, no d’esportistes individuals”.

Sobre Vela Juvenil, una categoria molt potenciada actualment per la federació, va anar Carlos Paz l’encarregat d’analitzar l’estat del programa, del qual va destacar les diferents i completes fases de tecnificació i múltiples concentracions, que ja estan donant fruits i que s’han desenvolupat al llarg de l’any.

De la vela per als més joves es va donar pas a la vela de creuer de la mà de José Martínez, qui va posar en relleu el fet que enguany han sigut 72 les noves embarcacions amb certificat de competició, situant el total de certificats emesos en 1.523, la qual cosa col·loca a Espanya com a segon país europeu en nombre de certificats de ràting emesos.

L’acte el va tancar Helena de la Gándara presentant el pla de comunicació que l’equip de la RFEV ha posat en marxa cara als JJOO de Tokio 2020.

Asamblea General RFEV 2019