GUIA ESPORTIVA 

2. ORGANITZACIÓ FEDERATIVA (OF)

El document PDF contté: Definicions, Organització, Llicències, Pla Director Formació, Reglament Disciplinari, Reglament Kiteboarding, Procediments i registres

Document sencer en PDF

3. GUIA COMPETICIÓ (GC)

El document PDF conté: Definicions, Reglament esportistes, Reglament competicions (organització d'esdeveniments) y Procediments i registres

Guia Competició (GC)