Llibre de casos i apel·lacions 2017-2020 FVCV

PROCEDIMENT

El Comité de Disciplina i Apel·lacions és l'organisme encarregat d'aplicar este reglament disciplinari, per a això qualsevol sol·licitud, consulta o apel·lació haurà de ser remesa a l'email: apelaciones@somvela.com